Užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų duomenų bazė skirta centralizuotam duomenų tvarkymui apie valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus (iš dalies arba visiškai) planuojamus, šiuo metu vykdomus ar jau atliktus užsakomųjų MTEP darbų pirkimus. Duomenų bazė padės užtikrinti užsakomųjų MTEP darbų pirkimų kontrolę, suteiks visuomenei atvirą prieigą prie informacijos apie perkamus MTEP darbus, viešą MTEP darbų rezultatų svarstymą ir jų pritaikymą.

Centralizuotai bus tvarkomi duomenys apie:

  • visus ketinamus pirkti MTEP darbus, kurių techninės užduotys teikiamos Lietuvos mokslo tarybai ekspertiniam vertinimui;
  • Lietuvos mokslo tarybos sprendimus dėl techninių užduočių tinkamumo;
  • užsakovo sudarytos komisijos sprendimus dėl atrinktų MTEP darbų vykdytojų;
  • MTEP darbus, dėl kurių sudarytos pirkimo sutartys;
  • MTEP darbų rezultatų pritaikymą, viešą rezultatų svarstymą ir vertinimą;

MTEP darbų pirkimai

Aukštojo mokslo studijų politikos tyrimų metodologijos taikymas studijų reformai vertinti ir tobulinti
Pareiškėjas: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Būsena: MTEP darbas atliktas
Paraiškos registracijos numeris: 9