Dokumentų pateikimo tvarka

Visos MTEP darbų pirkimo paraiškos yra teikiamos elektroniškai MTEP darbų duomenų bazėje. Organizacija, norėdama pateikti paraišką(-s), privalo paskirti atsakingą asmenį darbui su duomenų baze ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai pateikti organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraščio skenuotą versiją (PDF formatu) elektroninio  pašto adresu: mtep@mita.lt, kuriame nurodoma:

  • organizacija ir jos rekvizitai;
  • atsakingas  asmuo ir jo duomenys (vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris).

MITA, gavusi užsakovo raštą, nurodytam asmeniui suteiks prisijungimo duomenis.